För bokning och övriga frågor

           070 645 54 04

              Du kan även maila oss på:

         info@altorp.com

           

Ordf.. Mats Hedman

            Kassör  Stig Wernersson       

            Sekr.              Eija Haglund                               

            Ledam.          Mats Nilsson   

                                  Håkan Larsson         

                                  Malin Landström  

                                   Monica Mattsson

             Adjungerad   Allan Styf      

                                                                      

             Revisor          Gunnar Gustafsson

                                    Ulla Wandin

Altorps styrelse 2019

Bilder hittar du på www.galleri.altorp.com

altorp.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use