För bokning och övriga frågor

           070 645 54 04

              Du kan även maila oss på:

         info@altorp.com

            Ordf.               Klas Sundberg

            Kassör            Stig Wernersson    

            Sekr.              Eija Haglund                               

            Ledam.           Ingeli Lund            

                                   Håkan Larsson         

                                  Malin Landström  

                                   Monica Mattsson

             Adjungerad  Allan Styf      

                                                                     

             Revisor          Gunnar Gustafsson

                                    Ulla Wandin

Altorps styrelse 2015

Bilder hittar du på www.galleri.altorp.com

altorp.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use