altorp.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarkenvinden

 

 

 

Under 2010 producerade vindsnurrorna 870 KWh per andel (budget 1000 KWh).

Orsaken är sannolikt flera men de viktigaste är; 

- Att 3 verk på Granberget norr om Umeå var nerställda till 1,5 MW  (nominell effekt 2 MW) på grund av en tvist med Skellefte kraft om nätavgiften. Denna förhandling       är ännu inte avslutad.

- det har blåst mindre än normalt.

 

Energiskatt debiteras fr.o.m. 2010. I budget för 2011 har vi därför räknat med att vindkraften ska kosta ca 25 öre/KWh att jämföra med 116 öre/KWh för den överskjutande el vi köper. I och med att vaktmästarbostaden nu är ansluten till värmepumpen i Bygegården via kulvert och bostaden även får sin hushållsel från bygdegården så "fattas" det 10-15000 KWh.