altorp.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              För bokning och övriga frågor

 

           070 64 55 404

 

              Du kan även maila oss på:

 

         info@altorp.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Styrelsen för Altorp 2014

 

            Ordf.               Mathias Tallroth

            Kassör            Stig Wernersson    

            Sekr.               Klas Sundberg                               

            Ledam.           Ingeli Lund            

                                   Håkan Larsson         

                                   Allan Styf  

                                   Monica Mattsson

                                  

            Adjungerad    Malin Landström      

                                   Klas Sundberg                                  

 

            Revisor           Gunnar Gustafsson

                                   Ulla Wandin