För bokning och övriga frågor

           070 645 54 04

              Du kan även maila oss på:

         info@altorp.com

Altorps styrelse 2022

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamöter
Adjungerad


Revision

Mats Hedman

Jessica Brundin

Eija Haglund

Monica Matsson

Mats Nilsson

Håkan Larsson

Malin Landström

Allan Styf

Stig Wernersson

Lena Eriksson

Ulla Wandin