Bilder hittar du på www.galleri.altorp.com

           070 645 54 04

              Du kan även maila oss på:

         info@altorp.com

           

            Ordf..              Mats Hedman

            Kassör            Stig Wernersson       

            Sekr.              Eija Haglund                               

            Ledam.           Mats Nilsson   

                                  Håkan Larsson         

                                  Malin Landström  

                                   Monica Mattsson

                 Adjungerad   Allan Styf      

                                                                      

                 Revisor          Lena Eriksson

                                        Ulla Wandin

Altorps styrelse 2019

              För bokning och övriga frågor

altorp.com © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use